HİKAYEMİZ

ANTALYA KADIN MÜZESİ KURULUŞ HİKÂYESİ

İlk olarak Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Antalya İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ile birlikte başlandı. O dönemde İcra Komitesi Başkanı Işık Yargın’dı. 18.12.2013 tarihli İcra Kurulu toplantısında, Antalya’da bir kadın müzesi kurulması kararı alındı. Beş kez Danışma Kurulu toplantısı yapıldı. Prof. Dr. Nevzat Çevik moderatörlüğünde, 19 Şubat 2014 tarihinde, uzmanların katıldığı bir Çalıştayda “Dünyadaki Kadın Müzeleri ve Antalya Kadın Müzesi Taslak Önerisi” konusunda bir sunum yapıldı.  Yine Çevik moderatörlüğünde 24 Mayıs’ta geniş katılımlı bir Arama Konferansı (Antalya İl Kadın Girişimciler) düzenlenerek geniş bir uzman kitleyle konu detaylıca irdelendi. 21.08.2014 tarihinde KGK İcra Komitesi toplantısında: 07.07.2014 günü yapılan değerlendirme toplantısında, Akdeniz Üniversitesi Müzecilik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik Antalya Kadın Müzesi ile ilgili olarak yakın gelecekte neler yapılması gerektiğini aktararak, özellikle sanal müze çalışmalarına biran önce başlanılması, ayrıca uluslararası nitelikte bir Antalya Kadın Festivali düzenlenmesini 8 sayfalık bir dosya kapsamında önerdi. “Uluslararası Antalya Kadın Festivali” ile ilgili dosya üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. KGK, ATSO yönetimine bu öneriyi götürdü. Öneri çok heyecanla karşılanmakla birlikte realize olamadı.

Kadın Müzesi Danışmanlığını yürüten Nevzat Çevik tarafından TOBB Antalya Kadın Girişimciler ’in organize ettiği herkese açık toplantıda, Antalya Kadın Derneği’nin düzenlediği başka bir toplantıda  “Dünya Tarihinde Kadın” konferansları vererek kadın konusunda uyarıcı bilgilendirmeye devam etti. Bu aşamada organizasyonun sorumluluğu Komite adına, Yeliz Gül Ege’ye verildi.

Antalya Uluslar arası Kadın Festivali” çalışmaları da Yeliz Gül Ege ile birlikte yürütüldü. Proje ATSO’da kesintiye uğrayınca bu etkinlik de yarım kaldı.
Başlangıçta Antalya Kadın Müzesi projesini kabul eden ATSO Yönetim Kurulu, daha sonra “projenin yürüyemeyeceğini” bildirdi.

Bunun ardından, Yeliz Gül Ege’nin önerisi üzerine Kadın Müzesi Projesi’ni ATAV (Antalya Tanıtım Vakfı) Başkanı Nizamettin Şen sahiplendi. ATAV çatısı altında Kadın Müzesi çalışmaları yeniden organize edildi ve yeni bir yol haritası belirlendi.

ATAV’ın 23.06.2015/222 Yönetim Kurulu Kararıyla, ATAV Başkanı Nizamettin Şen başkanlığı ve Yeliz Gül Ege yardımcılığında yeni bir Danışma Kurulu oluşturuldu. Prof. Dr. Nevzat Çevik Müze Küratörlüğü görevini kabul etti. Sibel Atasoy, Prof. Dr. Esma Durugönül, Melike Gül, İlkay Günal, Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Serap Kocaoğlu, Semanur Kurt, Prof. Dr. Günseli Orhon, Feyza Özmen, Ebru Nalân Sülün, Işık Yargın’dan oluşan Danışma Kurulu düzenli, periyodik toplantılarla biçimlendirdiği çalışmaları hızla ilerleterek Antalya Kadın Müzesi’nin temel yapısını oluşturdu. Sanal Müze’de yer alacak ilk sergilerden “Yörük Kadın Giysileri” ve “Yörük Kadın Takıları” Günal ve Beken tarafından ve “Antalya’nın Tanrıçaları” da Çevik tarafından gerçekleştirildi. İlk alan çalışmaları söyleşiler oldu.  Danışma Kurulu tarafından seçilen farklı alanlardan, özel, rol model kadınlardan 19’u ile röportajlar yapıldı ve bu söyleşiler devam ettiriliyor.

Bu çalışmalar, kurul üyelerinden (Atasoy, Çevik, Gül Ege, Gül, Özmen, Sülün, Şen, Yıldırım) tarafından gerçekleştirildi. Kurul Sekreteryası, diğer büro çalışmaları ve alan çalışmaları organizasyonu da Müzeolog Senem Yıldırım tarafından yürütüldü. Bu çalışmalar boyunca şu kurum ve kişilerden de destekler alındı: Antalya Kent Belleği Merkezi, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü, YÖRSİAD, Barut-Akra Hotels, Hasan Subaşı.

Yukarıda özetlenen süreçte yol alan ve 9 ay gibi kısa bir zamanda ATAV çatısı altında biçimlenen Antalya Kadın Müzesi’nin I. Etabı olan sanal müzenin kuruluş aşaması 23 Kasım 2015’te tamamlanmış ve bu tarihteki açılışla halka ve basına tanıtılarak yaşamaya başlamıştır.

Bundan sonraki süreçte Sanal Müze hızla gelişimini sürdürerek etkinleşip zenginleşecek ve bu altlığın somut müzeyle taçlanması için de II. Etap çalışmaları devam edecektir.
HİKAYEMİZ