Hoş geldiniz

ANASAYFA

VİZYON: Antalya Kadın Müzesini, müze kurgusu altında hem bir görsel şenlik alanı hem de eğitsel ve sosyo-kültürel bir dinamik aktivite merkezi olarak, başlangıçta sanal olarak kurmak ve yaşatmak.
Sanal Tematik Müzelere önemli bir örnek ekleyerek Antalya kenti ve kırsalında kadın yurttaşlığını yükseltmek ve kadınlarla ilgili her türlü konuyu ele alarak kadınların var olma ve toplumda hak ettikleri yeri alma mücadelelerine katkı vermek. Böylece, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet devrimleriyle gelen kadın kazanımlarını korumak.
 
MİSYON: Kadınların bireysel, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi açılardan, tarihi süreç içinde ve günümüzde oynadıkları rolleri ve bulundukları durumları yansıtıp, müze kullanıcılarına sunmak. Kadına ilişkin iyiden ve güzelden yana ne varsa paylaşıp kadın farkındalığını yükseltmek ve tüm bunlar için kadınları bir araya getirecek aktif ve sürdürülebilir ortak bir platform oluşturmak. 

NEDEN KADIN MÜZESİ
:

Çünkü:
  • Kadını tarihsel, sosyolojik, kültürel, sanatsal ve diğer ilgili alanların gözünde inceleyen çalışmalardan üretilen verileri toplumla paylaşan bir kurumdur.
  • Toplumsal yaşamda en çok sıkıntı çekenler kadınlardır.
  • Toplumun temeli kadınlardır. Eğer kadınlar istenilen toplumsal düzleme çıkarsa, toplum da tümüyle yükselir.
  • Gelecek kuşakları doğuran ve yetiştiren kadınlardır. Bugün kadınlarımız hangi durumdalarsa yarınki kuşaklarımız da nihayetinde o kadar olacaktır.
  • Kadın varlığına, zekâsına, inceliğine, çalışkanlığına ve üretkenliğine toplumun ihtiyacı vardır. (2015 itibariyle kadın varlığı %50 iken ekonomiye katkısı %25’tir).
  • Birbirinden bağımsız ve farklı çalışmalar yapmakta olan kadınla ilgili kuruluşların ortak bir buluşma çatısına ve güç birliğine ihtiyacı vardır.
NEDEN ANTALYA

Çünkü:
  • Antalya turizm sayesinde Türkiye’nin uluslararası yüzüdür. Antalya dünya buluşmalarına en uygun ve cazip ortamı sunmaktadır.
  • Antalya binyıllar boyunca ünlü, güçlü ve etkili kadınlar tarihini barındırır: Bugün, dünden geri kalmamalıdır.
  • Antalya en çok göç alan ve en hızlı büyüyen kentlerimizdendir. Bu sağlıksız büyümenin sıkıntıları en çok kadınların ve dolayısıyla çocukların hayatına yansımaktadır. Antalya kozmopolit yapısıyla, geleneksel yapısı arasındaki çatışmaların ve her kesim ve katmandan kadınların fazlasıyla örneklendiği, metropol bir kenttir. Kadınları da, toplumsal rollerin etkin çeşitliliğine bağlı olarak sosyal-kültürel çeşitliliğinde de çok zengin bir yelpaze sunmaktadır.
  • Antalya’da hiç küçümsenemeyecek ölçüde, geçmişten günümüze bir kadın hareketi vardır. Buna karşın, Antalya’da bir kadın müzesi yoktur. Türkiye’nin sadece 2 örnekle (İzmir ve İstanbul) karşılanmaya çalışılan bu önemli açığını kapatmaya en iyi aday kent Antalya’dır.
ANASAYFA