PROF. DR. JALE İNAN YILIN KADINI ÖDÜLÜ

PROF. DR. JALE İNAN 
(d. 1 Şubat 1914, İstanbul – ö. 26 Şubat 2001)
 
Türk arkeologtur. Side ve Perge’de 40 yılı aşkın bir süredir kazılar yaparak bu iki kentin ortaya çıkarılmasına ve her iki yerde de önemli bazı yapıların onarılmasına katkılarda bulunmuştur. Side buluntularının Agora Hamamı’nda kurulan modern bir müzede sergilenmesini sağlamıştır. İstanbul Arkeoloji Müzeleri müdürü Aziz Oğan’ın kızıdır.
 
1934’te Erenköy Kız Lisesi’ni bitiren Jale İnan 1935-43 arasında Berlin ve Münih üniversitelerinde arkeoloji öğrenimi yapmıştır. 1943’te Berlin Üniversitesinde doktorasını tamamlayarak Türkiye’ye dönmüş ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Tarihi Kürsüsü’ne asistan olarak girmiştir. Arif Müfit Mansel 1946’da Klasik Arkeoloji Kürsüsü’nü kurunca, bu kürsüye geçmiş, 1953’te doçent, 1963’te profesör olmuştur. 1975’te Mansel’in ölümü üzerine getirildiği kürsü başkanlığı görevini 1983’te emekliye ayrılıncaya değin sürdürmüştür.

1946’da Antalya bölgesinde Arif Müfid Mansel başkanlığında başlatılan Side ve Perge kazılarına katılan İnan, uzun yıllar ikinci başkan olarak görev yapmıştır. 1973-80 arasında Side ve 1975-87 arasında da Perge kazılarına başkanlık etmiştir. Side ve Perge kazıları dışında, Pisidya bölgesindeki Kremna’da 1970-72 arasında bir kurtarma kazısı gerçekleştirmiş, 1972-79 arasında da Antalya’ da Manavgat’ın kuzeyindeki Pamfilya Seleukeiası’nda kazı yaparak kentin agorasını ortaya çıkarmıştır. Herakles heykelinin üst kısmının yurda getirilmesine olanak sağlayan ilmi ve deneysel ispatı gerçekleştimiştir. Side'deki Apollon mabedenin restorasyonunu  tüm zorluklara rağmen tamamlamıştır.

Jale İnan, 1975’te Türk Tarih Kurumu asil üyeliğine seçilmiştir. Alman Arkeoloji Enstitüsü, Berlin Arkeoloji Derneği, Berlin Arkeoloji Enstitüsü ve Avusturya Arkeoloji Enstitüsü’nün de üyesidir. Roma dönemi heykelciliği konusunda yapmış olduğu araştırmalarla da bilim dünyasında önemli bir yer edinmiştir. 
 
PROF. DR. JALE İNAN YILIN KADINI ÖDÜLÜ